logo

Poniedziałek: 9:00-17:00. Wtorek-piątek: 7:00-15:00
 

Przeglądy kominiarskie wskazują zagrożenia

Tego NIE wolno robić dla bezpieczeństwa własnego oraz sąsiadów‼

  • Korzystać z nieszczelnej instalacji gazowej w kuchni (uszkodzonych reduktorów, węży oraz butli),
  • Korzystać z gazowych podgrzewaczy wody w łazienkach (w tym wypadku spaliny trafiają do kanałów wentylacyjnych, ponadto urządzenia te nie mają najczęściej również żadnych atestów, a więc zagrażają życiu i zdrowiu użytkowników i pozostałych mieszkańców danego bloku),
  • Zasłaniać kratek wentylacyjnych w pomieszczeniach mieszkalnych (chodzi tu również o podłączanie do nich okapów kuchennych), gdyż brak cyrkulacji powietrza przyczynia się do namnażania na ścianach grzybów i pleśni oraz zbierania się wody.

    – Co roku przeprowadzamy przeglądy kominiarskie kanałów dymowych i wentylacyjnych oraz instalacji gazowych w naszych zasobach i zdarza się, że jesteśmy zmuszeni nakazywać likwidację niebezpiecznych urządzeń lub wymianę uszkodzonego sprzętu – mówi Mariusz Siewiera, prezes Łowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. – Kieruje nami jednak troska o bezpieczeństwo i komfort zamieszkiwania naszych mieszkańców. Tak więc prosimy o stosowanie się do zaleceń, które przekazali nam kominiarze.