logo

Poniedziałek: 9:00-17:00. Wtorek-piątek: 7:00-15:00
 

Awarie instalacji elektrycznej i wodociągowej

Zasady postępowania podczas awarii instalacji gazowej.

W przypadku wyczucia gazu nie wolno niczego włączać, wyłączać, uruchamiać, zapalać.
Należy natychmiast otworzyć okna i drzwi, aby spowodować przeciąg, który rozrzedzi gaz w powietrzu.
Zamknąć dopływ gazu przed odbiornikiem, z którego nastąpił wypływ gazu.
Należy opuścić mieszkanie i powiadomić pogotowie gazowe.
Nie wolno używać w strefie objętej gazem żadnych urządzeń elektrycznych, również telefonów oraz otwartego ognia: palić papierosów, używać zapałek, zapalniczek itp.


Warunki bezpiecznego użytkowania urządzeń i instalacji elektrycznych.

 • nie użytkować urządzeń zniszczonych, zużytych i mających odsłonięte przewody,
 • przed jakąkolwiek naprawą wewnątrz urządzenia należy odłączyć je od źródła prądu,
 • wszelkich napraw powinna dokonywać osoba do nich uprawniona,
 • zabrania się dotykać urządzeń będących pod napięciem mokrymi rękami lub stojąc boso na mokrej posadzce,
 • zabrania się korzystać z urządzeń elektrycznych przebywając w wannie lub pod prysznicem,
 • nie należy dopuszczać dzieci do majsterkowania przy gniazdach wtykowych, najlepiej zastosować gniazda elektryczne z blokadą,
 • przed wyjściem z mieszkania sprawdzić czy zostały wyłączone z sieci takie urządzenia jak: żelazko, suszarka do włosów, grzałka do herbaty, czajnik elektryczny itp.
 • nie zostawiać sprzętu RTV na funkcji czuwania,
 • w przypadku konieczności naprawy lub wymiany włącznika lub gniazda elektrycznego należy wyłączyć zasilanie na tablicy rozdzielczej.

Ratowanie osób porażonych prądem.

Osobę porażona prądem należy jak najszybciej odsunąć od źródła porażenia używając do tego materiałów nieprzewodzących prądu np. drążka drewnianego i wyłączyć źródło prądu wyłącznikiem na tablicy rozdzielczej lub wyciagnięciem wtyczki. Po wyłączeniu zasilania bezzwłocznie przystąpić do czynności pierwszej pomocy polegającej na:

 • sprawdzeniu drożności dróg oddechowych, tętna i oddechu,
 • niezwłocznie powiadomić pogotowie ratunkowe,
 • ułożyć poszkodowanego w pozycji umożliwiającej wykonanie masażu serca i sztucznego oddychania,
 • stosować masaż serca lub sztuczne oddychanie do przyjazdu pogotowia ratunkowego.

Awarie urządzeń i instalacji wodociągowych (zalania).

Instalację wodociągową można podzielić na dwie części. Postępowanie w wypadku awarii zależy od tego, w której części instalacji nastąpi awaria.

Pierwsza część to instalacja doprowadzająca wodę do budynku czy obiektu, a dokładnie do licznika poboru wody i zaworu głównego w budynku. Jej zarządcą jest Zakład Usług Komunalnych w Łowiczu. Gdy nastąpi awaria będzie widoczny wyciek na ulicy lub z uszkodzonego hydrantu naziemnego. Woda najczęściej będzie płynąć ulicą lub tworzyć kałuże. W takim przypadku należy zgłosić awarię ZUK w Łowiczu, korzystając z numeru telefonu 782 – 596 – 212.

Druga część to instalacja wewnątrz budynku od licznika wody i zaworu głównego. Za sprawność tej instalacji odpowiada ŁSM, ale tylko do pionu włącznie. W przypadku awarii należy skontaktować się z nami pod numerami 46 837 65 10 lub 535 887 424. Są one czynne całą dobę.

Jeśli natomiasto do uszkodzenia sieci wod-kan. dochodzi w mieszkaniu, czyli od zaworu odcinającego pion, to również zalecamy kontakt z ŁSM. Osoba dyżurująca może podać zgłaszającemu kontakt do fachowaca, z którym współpracujemy. Oczywiście można także fachowca szukać na własną rękę. W obu przypadkach jest to usługa (usunięcie awarii) odpłatna.