logo

Poniedziałek: 9:00-17:00. Wtorek-piątek: 7:00-15:00

Walne zgromadzenie:

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem ŁSM. Zbiera się ono co najmniej raz w roku.