logo

Poniedziałek: 9:00-17:00. Wtorek-piątek: 7:00-15:00

Rada Nadzorcza ŁSM

Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym spośród członków Spółdzielni.