logo

Poniedziałek: 9:00-17:00. Wtorek-piątek: 7:00-15:00

Historia:

Łowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa już dekady temu wpisała się w bogatą historię pelikaniego grodu. Jej początki sięgają stycznia 1957 roku. Wtedy to Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Łowiczu (gremium, którego współczesnym odpowiednikiem jest burmistrz) podjęło uchwałę o zniesieniu publicznej gospodarki mieszkaniowej i utworzeniu w mieście nad Bzurą spółdzielni typu lokatorskiego i budowalno-mieszkaniowego.

W czerwcu 1957 roku powołano miejską komisję mieszkaniową, która miała m. in. kontrolować eksploatację spółdzielczych lokali, których… w Łowiczu wtedy jeszcze nie było.

Cała Miejska Rada Narodowa w Łowiczu 19 października 1957 roku podjęła jednogłośnie uchwałę o powołaniu do życia pierwszej w pelikanim grodzie spółdzielni mieszkaniowej. Zdecydowano wtedy również o przekazaniu nowej instytucji nowobudowanego budynku przy ul. Świerczewskiego (obecnie ul. 3 Maja i ul. Warszawska) i obiektu budowlanego przy ul. Dimitrowa (obecnie ul. 11 Listopada).

„Miejska Rada Narodowa w uzasadnieniu swojej uchwały stwierdza, że dla zaspokojenia najpilniejszych potrzeb mieszkaniowych konieczna jest budowa 37 budynków łącznej ilości 96 izb” – czytamy w publikacji „Łowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łowiczu” wydanej z okazji półwiecza ŁSM.
Gdy MRN w Łowiczu dała założycielom spółdzielni zielone światło, to zawiązał się społeczny komitet organizacyjny. Doprowadził on 30 listopada 1957 roku do zwołania założycielskiego walnego zgromadzenia, na którym powołano ŁSM.

Prezesem pierwszej w mieście nad Bzurą spółdzielni mieszkaniowej został Jan Kotecki, właściciel zakładu fotograficznego przy ul. Zduńskiej. W zarządzie znalazł się także wiceprezes Stanisław Teleman, sekretarz Maria Tarka oraz członkowie: Maria Szajnowa i Antoni Humka. Natomiast na szefa Rady Nadzorczej ŁSM wybrano mecenasa Antoniego Jurka. Po krótkim czasie część członków zrezygnowała i ostateczne Zarząd ŁSM wykrystalizował się w składzie: prezes Jan Kotecki, wiceprezes Stanisław Teleman i członek Edmund Kwiatkowski.

Warto zaznaczyć, że ŁSM była trzecią spółdzielnią mieszkaniową, która zawiązała się w województwie łódzkim. Łowicz wyprzedziła jedynie Łódź i Radomsko.

Obecnie prezesem największej w Łowiczu spółdzielni mieszkaniowej jest Paweł Pięta, a skład zarządu uzupełnia główna księgowa Marta Tylkowska. Przewodniczącym RN ŁSM jest zaś Tadeusz Żaczek.

W zasobach mieszkaniowych ŁSM mieszka obecnie blisko 8 tys. łowiczan.