logo

Poniedziałek: 9:00-17:00. Wtorek-piątek: 7:00-15:00
 

Osiedle Henryka Dąbrowskiego

Historia osiedla Henryka Dąbrowskiego

Osiedle Henryka Dąbrowskiego w fazie projektowania miało być największą grupą budynków, która planowała zbudować Łowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa. Na powierzchni 48 hektarów pomiędzy ulicą Łódzką a łowicką obwodnicą (obecnie droga krajowa nr 14) miało powstać blokowisko zasiedlone przez 10 tysięcy osób.

Wynika z tego, że nowa jednostka administracyjna ŁSM miała obejmować nie tylko obecne osiedle Dąbrowskiego, ale także Bratkowice. Wskazuje zresztą na to stara, spółdzielcza nazwa osiedla Bratkowice, które w fazie projektowania określano w dokumentacji technicznej jako „Dąbrowskiego II”.

Osiedle Henryka Dąbrowskiego ostatecznie zlokalizowano między ulicami: Stanisławskiego, Ułańską, Bonifraterską i Długą. Jest ono przedzielone na dwie części przez ul. Wojska Polskiego.

ŁSM w latach 1978-93 zbudowała tam 29 bloków. Osiedlową ciekawostką jest fakt, iż przez pewien czas dla administracji ŁSM budynków było tam… 30. Stało się tak dlatego, że do bloku nr 16, który oddano do użytku w marcu 1992 roku, dobudowano wielorodzinny segment mieszkaniowy z jedną klatką schodową. Został on zasiedlona przez lokatorów we wrześniu 1993 roku i wpisano go do spółdzielczych rejestrów jako budynek o numerze 30.

Początki osiedla Dąbrowskiego sięgają wczesnych lat 70. XX wieku. Już wtedy rozpoczęły się wyburzenia starych budynków przy ul. Wojska Polskiego i na południowej pierzei ul. Długiej. Zniesiono tam ponad 30 budynków mieszkalnych oraz gospodarczych. Wycięto także sady i wykarczowano ogrody. ŁSM nabyła także grunty pod nowe bloki od parafii rzymsko-katolickiej Świętego Ducha oraz innych organizacji kościelnych.

Wojewódzki konserwator zabytków w Skierniewicach, po perturbacjach związanych z budową osiedla Stefana Starzyńskiego, już na etapie projektowania nakazał obniżenie kondygnacji kilku budynków przez co ŁSM straciła około 70 mieszkań. Powodem tej decyzji było zachowanie średniowiecznej panoramy Łowicza od strony południowej.

Najstarszym budynkiem na os. Dąbrowskiego jest „Szóstka”. Została ona zasiedlona w wakacje 1978 roku. Jeszcze przed rozpoczęciem jej budowy, w 1974 roku projektowanemu osiedlu Miejska Rada Narodowa w Łowiczu nadała patrona w osobie Henryka Dąbrowskiego. Wszystko wskazuje, że członkom MRN chodziło o Jana Henryka Dąbrowskiego, twórcę Legionów Polskich we Włoszech. W uchwale z 1974 roku wpisano jednak tylko drugie imię polskiego generała.

Z 29 budynków ŁSM na tym osiedlu 23 wykonano z tzw. wielkiej płyty, a jedynie 6 wymurowano metodą tradycyjną. W bloku nr 24 na tzw. rampie o powierzchni 650 metrów kwadratowych urządzono sklepy i punkty usługowe. Wykonawcą większości budynków było Skierniewickie Przedsiębiorstwo Budowlane.

Obecnie na osiedlu H. Dąbrowskiego mieszka niespełna półtora tysiąca łowiczan.